Về nghiên cứu khoa học và công nghệ tin học

Bach Hung Khang

Abstract


Về nghiên cứu khoa học và công nghệ tin học

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/6/1/11132 Display counter: Abstract : 106 views. PDF : 45 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology