Vai trò của thiết kế tổng thể trong ứng dụng tin học vào quản lí xí nghiệp

Nguyen Tuan Hoa, Vu Duy Man

Abstract


Vai trò của thiết kế tổng thể trong ứng dụng tin học vào quản lí xí nghiệp

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/5/2/11172 Display counter: Abstract : 54 views. PDF : 36 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology