Author Details

Ahlbehrendt, Nobert

  • Vol 2, No 4 (1986) - Computer Science
    Về một bài toán không chính xác định thông số hệ chịu tác động nhiễu với các quan sát rời rạc. Phần 1: Biết cấu trúc bậc hệ
    Abstract  PDF