Author Details

Huy, Phạm Khắc

  • Vol 7, No 4 (1991) - Computer Science
    Phương pháp xây dựng thuật toán điều khiển robot tọa độ cầu khớp phẳng trên mô hình động học theo ba phương x, y, z
    Abstract  PDF