Author Details

Khôi, Phạm Ngọc, Publishing House for Science and Technology, Vietnam

  • Vol 2, No 3 (1986) - Computer Science
    Một cách tiếp cận việc biểu diễn ảnh của đối tượng qua bóng của nó
    Abstract  PDF