Author Details

Con, Pham Manh

  • Vol 4, No 2 (1988) - Computer Science
    Một phương pháp xử lí in chữ Việt và chữ Nga cho các máy in kiểu Epson-FX85, FX100, FX1000
    Abstract  PDF