Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (1992) Phương pháp chiếu lặp giải phương trình tích phân kì dị với nhân Hilbert trong không gian L2 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Quảng
 
Vol 10, No 4 (1994) Phương pháp chiếu lặp giải phương trình tích phân kỳ dị Fredholm loại III Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Quảng
 
Vol 13, No 3 (1997) Phương pháp gần đúng giải bài toán truyền sóng ứng dụng trong thăm dò địa chấn Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Quảng
 
Vol 15, No 2 (1999) Phương pháp giải một lớp bài toán quy hoạch nguyên có cấu trúc đặc biệt Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Võ Văn Tuấn Dũng, Trần Vũ Thiệu
 
Vol 4, No 1 (1988) Phương pháp hướng phân giác giải bài toán tối ưu hóa không ràng buộc tổng quát Abstract   PDF
Nguyen Van Manh, Bui Minh Tri, Nguyen Thuc Loan
 
Vol 5, No 4 (1989) Phương pháp mới tính hàm truyền rời rạc của phần liên tục trong hệ thống điều khiển số Abstract   PDF
Chu Van Hy
 
Vol 4, No 2 (1988) Phương pháp phân rã giải qui hoạch lõm Abstract   PDF
Bui The Tam, Tran Tuc
 
Vol 3, No 2 (1987) Phương pháp san số mũ trong dự đoán dãy chỉ tiêu kinh tế Abstract   PDF
Tran Tho Dat, Vu Quoc Huy
 
Vol 12, No 4 (1996) Phương pháp thiết kế giá kì vọng cho hệ thống với thông số bất định Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Văn Hỷ
 
Vol 12, No 1 (1996) Phương pháp tổng hợp bộ điều chỉnh robust PID thông qua phân rã D Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hùng Lân
 
Vol 2, No 4 (1986) Phương pháp xác định cơ cấu hợp lí các nguồn nhiên liệu năng lượng có tính đến ảnh hưởng của những hộ tiêu thụ lớn Abstract   PDF
Nguyễn Viết Thanh, Bùi Thế Tâm, Trần Vũ Thiệu
 
Vol 15, No 4 (1999): Phương pháp xây dựng công cụ tra cứu và tìm kiếm nhanh các trang web trên internet/intranet Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Trần Anh
 
Vol 13, No 3 (1997) Phương pháp xây dựng miền ổn định robust Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hùng Lân
 
Vol 7, No 4 (1991) Phương pháp xây dựng thuật toán điều khiển robot tọa độ cầu khớp phẳng trên mô hình động học theo ba phương x, y, z Abstract   PDF
Lê Minh Hùng, Phạm Khắc Huy
 
Vol 13, No 2 (1997) Phương pháp đối ngẫu giải bài toán điều khiển tối ưu tuyến tính với rang buộc dạng Alternative Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thanh Hà
 
Vol 30, No 4 (2014) Picture fuzzy sets Abstract   PDF
Bùi Công Cường
 
Vol 16, No 3 (2000) Point pattern and application for recorgnition of Vietnamese characters Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Kỷ
 
Vol 32, No 2 (2016) Position Location technique in Non-Line-of-Sight Environments for Wireless Sensor Networks Abstract
Hoc Thai Nguyen, Levendovszky János
 
Vol 20, No 2 (2004) Power control for mobile DS-CDMA systems. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Hải, Phạm Đạo
 
Vol 29, No 3 (2013) Predict the location of moving objects using mining association rules of movement patterns Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phuong Tien Nguyen, Duc Van Dang
 
Vol 1, No 1 (1985) Preface Abstract   PDF
Phan Dinh Dieu
 
Vol 34, No 4 (2018) Preface Abstract
Luong Chi Mai
 
Vol 23, No 2 (2007) Preparing the data for building digital video databases Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Cương, Đỗ Trung Tuấn, Đỗ Xuân Tiến
 
Vol 18, No 1 (2002) Principle of the model separation with IF - THEN rule and its application for control of thenonlinear systems. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu
 
Vol 17, No 2 (2001) Probabilistic reasoning based on layers of knowledge base. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Quế
 
Vol 27, No 3 (2011) Problem analysis and solution for performance improvement in multi-hop ad hoc network Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thanh Giang, Phạm Minh Vĩ, Nguyễn Văn Tam
 
Vol 35, No 1 (2019) Product sub-vector quantization for feature indexing Abstract
The-Anh Pham, Dinh-Nghiep Le, Thi-Lan-Phuong Nguyen
 
Vol 22, No 4 (2006) Proposed modifications of the cyk algorithm for the vietnamese parsing. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Thị Phương Thu, Hoàng Vĩnh Sơn, Huỳnh Quyết Thắng
 
Vol 3, No 3 (1987) PS/2 và những tiêu chuẩn tương lai Abstract   PDF
Nguyễn Chí Công
 
Vol 32, No 4 (2016) QUALITY OF TRANSMISSION AWARE ROUTING IN AD HOC NETWORKS BASED ON CROSS-LAYER MODEL COMBINED WITH THE STATIC AGENT Abstract   PDF
Le Huu Binh, Vo Thanh Tu, Nguyen Van Tam
 
Vol 2, No 3 (1986) Quan hệ giữa khóa của hàm đóng và khóa của lược đồ quan hệ Abstract   PDF
Lê Văn Bào
 
Vol 6, No 1 (1990) Quan điểm chỉnh hóa trong ước lượng và điều khiển hệ động lực Abstract   PDF
Vu Nhu Lan, Hoang Hong Son, G.I. Volodchenko
 
Vol 12, No 3 (1996) Quelques resultants additionnels sur les clés d’un schema de relation Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Thuần, Malki Mimoun
 
Vol 19, No 3 (2003) Query optimization in deductive databases by magic-sets transformation. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Mạnh Thạnh, Trương Công Tuấn
 
Vol 22, No 3 (2006) Querying relational databases using conceptual graph. Abstract   PDF     PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Kim Anh
 
Vol 18, No 2 (2002) Queuning network theory and its application to communication systems. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lươmg Hồng Khanh, Vũ Ngọc Phàn
 
Vol 4, No 2 (1988) R công nghệ và tự động hóa lập trình Abstract   PDF
To Tuan
 
Vol 22, No 2 (2006) Real-coded Genetic Algorithms with Simulated Binary Crossover Operator. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Mạnh Xuân, Nguyễn Thanh Thủy
 
Vol 29, No 3 (2013) Real-time hand gesture recognition Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Ngọc Trần Nguyên
 
Vol 35, No 2 (2019) Real-Time Smile Detection using Deep Learning Abstract
Chi Cuong Nguyen, Giang Son Tran, Thi Phuong Nghiem, Jean-Christophe Burie, Chi Mai Luong
 
Vol 32, No 3 (2016) Real-Time Table Plane Detection Using Accelerometer Information And Organized Point Cloud Data From Kinect Sensor Abstract   PDF
Le Van Hung, Vlaminck Michiel, Vu Hai, Nguyen Thi Thuy, Le Thi Lan, Tran Thi Thanh Hai, Luong Quang Hiep, Veelaert Peter, Wilfried Philips
 
Vol 10, No 2 (1994) Reasoning in knowledge bases with external and internal uncertainties Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Đinh Dieu, Tran Dinh Que
 
Vol 17, No 1 (2001) Reasoning knowledge systems on F-rules. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Thủy, Phan Dương Hiệu
 
Vol 19, No 2 (2003) Recognition of vietnamese words with different tones. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Ngọc Đức, Lương Chi Mai
 
Vol 18, No 3 (2002) Recognizing dominating cycles in NP-hard Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An
 
Vol 14, No 2 (1998) Recognizing some geometrical objects from a discrete set of polygons Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Hoàng Huy, Ngô Quốc Tạo
 
Vol 25, No 3 (2009) Recombination operators in generic algorithm for solving bounded diameter minimum spanning problem Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Huỳnh Thị Thanh Bình, Nguyễn Đức Nghĩa
 
Vol 22, No 4 (2006) Reconstruct 3D objects from 2D images. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Năng Toàn
 
Vol 7, No 3 (1991) References, News Abstract   PDF
Giới thiệu, Tin tức
 
Vol 19, No 2 (2003) Regular omega-languages and finite monoids having infinite products. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phan Trung Huy, Nguyễn Quý Khang
 
Vol 22, No 4 (2006) Reinforced learning in decision-based neural networks for face recognition. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Công Cường, Phí Anh Quân
 
Vol 30, No 1 (2014) Relation extraction in vietnamese text using label propagation. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Sam Chan Rathany, Lê Thanh Hương, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thành Long, Trịnh Minh Dũng
 
Vol 17, No 4 (2001) Relation scheme that has a unique key. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Xuân Thái
 
Vol 17, No 4 (2001) Relational algebra and a point of view for using null value in a fuzzy database model. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà
 
Vol 30, No 2 (2014) Representation of approximate functional dependencies using partitions, discernibility matrix and association rules Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Duy Anh
 
Vol 22, No 2 (2006) Research and development of automation at the Institute of Information technology for past 30 years. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thượng Cát
 
Vol 28, No 3 (2012) Research on compression image in LCD to improve image quality. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Hoàng - Lan
 
Vol 30, No 2 (2014) Retranslating number expression unknown word in Chinese-Vietnamese statistical machine translation Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phước Thanh Trần, Điền Đinh
 
Vol 12, No 2 (1996) Revelation of seismogenic zones after geological and geophysical data Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Cao Đình Triều
 
Vol 30, No 4 (2014) Review paper: An overview and the time-optimal cruising trajectory planning Abstract   PDF
Janos Somlo
 
Vol 30, No 4 (2014) Review paper: General overview of control problems in wind power plants Abstract   PDF
Nguyen Phung Quang
 
Vol 30, No 4 (2014) Reviewers of 2014 Abstract   PDF
- -
 
Vol 26, No 3 (2010) Robotic research trends in the world and robotic research and development in Vietnam Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thượng Cát
 
Vol 20, No 3 (2004) Robust estimate of parameters of adaptive filters in wireless communication. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Hồng Liên, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Kỳ Tài
 
Vol 24, No 4 (2008) Robust cartesian control of n-DOF manipulator with dynamic and Jacobian uncertainties Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thượng Cát
 
Vol 25, No 4 (2009) Robust control of robot-camera system tracking moving object Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thượng Cát, Nguyễn Tuấn Minh
 
Vol 24, No 3 (2008) Robust sliding mode control of manipulator using neural network Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thượng Cát, Nguyễn Trần Hiệp
 
Vol 20, No 1 (2004) Robust-estimation Levenberg-Marquardt algorithm in acoustic echo cancellation. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Kỳ Tài
 
Vol 21, No 3 (2005) Role hierarchies for temporal constraint role-based access control model. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thanh, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thúc Hải
 
Vol 31, No 3 (2015) Rough picture fuzzy set and picture fuzzy topologies Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Thảo, Nguyễn Văn Định
 
Vol 19, No 4 (2003) Rough relational database and query optimization techniques. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đăng Khoa
 
Vol 18, No 4 (2002) Rough sets approach in knowledge data base discovery. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đăng Khoa
 
Vol 24, No 2 (2008) Rules of moving hedges and the subsumption property. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Khang
 
Vol 27, No 2 (2011) Satellites orbit calculation with consideration of nonspherical form of the Earth, atmospheric drag and thrust vector Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Cương, Hoàng Anh Tú
 
Vol 13, No 1 (1997) Scada-net mạng thông tin dữ liệu thời gian thực Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phí Mạnh Lợi
 
Vol 31, No 3 (2015) Scheduling algorithm for user requirements on cloud computing base on deadline and budget constraints Abstract   PDF
Nguyen Hoang Ha, Nguyễn Thanh Bình
 
Vol 35, No 3 (2019) SEARCH FOR ENTITIES BASED ON THE IMPLICIT SEMANTIC RELATIONS Abstract
Tran Lam Quan, Vu Tat Thang
 
Vol 19, No 2 (2003) Secure sockets layer protocol. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Bội Hồng Minh
 
Vol 23, No 4 (2007) Semantic integration using formal ontologies. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Kim Anh
 
Vol 22, No 2 (2006) separation of duty in temporal constraint role-based across control model. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thanh, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thúc Hải
 
Vol 17, No 3 (2001) Serializability of two phase locking concurrency control protocol in real time database. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban, Hồ Văn Hương
 
Vol 18, No 3 (2002) Simplification of the contours of houses. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Quốc Tạo, Phạm Việt Bình
 
Vol 34, No 2 (2018) SIMULATION OF RECONFIGURATION SYSTEM USING MATLAB-SIMULINK ENVIRONMENT Abstract
Ngo Ngoc Thanh, Nguyen Phung Quang
 
Vol 18, No 4 (2002) Simulation-based evaluation of performance of a Snoop TCP scheme over network with wireless links. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đình Việt
 
Vol 35, No 1 (2019) SIR-DL: AN ARCHITECTURE OF SEMANTIC-BASED IMAGE RETRIEVAL USING DEEP LEARNING TECHNIQUE AND RDF TRIPLE LANGUAGE Abstract
Van The Thanh, Do Quang Khoi, Le Huu Ha, Le Manh Thanh
 
Vol 34, No 3 (2018) SLBQT-DSR: SOURCE-BASED LOAD BALANCING ROUTING ALGORITHM UNDER CONSTRAINTS OF QUALITY OF TRANSMISION FOR MANET Abstract
Le Huu Binh, Vo Thanh Tu, Nguyen Van Tam
 
Vol 33, No 4 (2017) SLIDING MODE CONTROL FOR PARALLEL ROBOTS DRIVEN BY ELECTRIC MOTORS IN TASK SPACE Abstract
Nguyen Quang Hoang, Vu Duc Vuong
 
Vol 28, No 3 (2012) Smoke detection in video based on motion and contrast Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Rihard Bogush
 
Vol 12, No 1 (1996) So sánh suy diễn mờ và suy luận ngôn ngữ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Khang
 
Vol 16, No 1 (2000) Software tool for signaling network No.7. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Ngọc Giao
 
Vol 27, No 2 (2011) Solution of the problems on the pipelined operator tree using characteristical matix Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Huy Thập
 
Vol 16, No 2 (2000) Solutions for linking web with databases. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban, Hồ Văn Hương
 
Vol 33, No 4 (2017) Solving a nonlinear biharmonic boundary value problem Abstract
Dang Quang A, Truong Ha Hai, Nguyen Thanh Huong, Ngo Thi Kim Quy
 
Vol 33, No 1 (2017) Solving Min-Max Capacitated Vehicle Routing Problem by Local Search Abstract   PDF
Son Van Nguyen, Dung Quang Pham, Trung Quoc Bui, Hoang Thanh Nguyen
 
Vol 33, No 2 (2017) Some algorithms related to consistent decision table Abstract   PDF
Quang Minh Hoang, Vu Duc Thi, Nguyen Ngoc San
 
Vol 18, No 3 (2002) Some ambiguous properties concerning codes. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phan Trung Huy, Vũ Thành Nam
 
Vol 18, No 1 (2002) Some approaches that define semantics of deductive database. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Mạnh Thạnh, Trần Nguyên Phong
 
Vol 19, No 3 (2003) Some characterizations of computation and complexity over the real numbers and other algebraic structures. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thọ Châu
 
Vol 14, No 3 (1998) Some combinatorial algorithms connecting hypergraphs Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi
 
Vol 13, No 1 (1997) Some computational problems related to normal forms Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi
 
Vol 19, No 4 (2003) Some computations of data summaries on fuzzy relational databases. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thiên Thành
 
Vol 19, No 1 (2003) Some extensions of Data summaries on Fuzzy Relational Databases. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thiên Thành
 
Vol 30, No 3 (2014) Some intuitionist linguistic aggregation operators Abstract   PDF
Pham Hong Phong, Bui Cong Cuong
 
Vol 20, No 3 (2004) Some issues challenging the control theory. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Ngọc Phàn
 
Vol 17, No 2 (2001) Some linear interpolative reasoning methods on multi-condition fuzzy models. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hải Châu
 
Vol 16, No 3 (2000) Some methods improving efficiencies of the mark recognizing for designing automatic survey entry system MarkRead Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Quốc Tạo, Đỗ Năng Toàn
 
Vol 12, No 4 (1996) Some more properties and remarks about keys for relation scheme Abstract   PDF
Hồ Thuần, Souafi Souad, Mohamed Benkada Djamila
 
Vol 33, No 2 (2017) Some New De Morgan Picture Operator Triples in Picture Fuzzy Logic Abstract   PDF
Cuong Bui Cong, Roan Thi Ngan, Le Ba Long
 
Vol 17, No 2 (2001) Some observations on the relation schemes in the relational datamodel. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi
 
Vol 16, No 2 (2000) Some observations on the second normal form Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lương Cao Sơn, Vũ Đức Thi
 
Vol 28, No 3 (2012) Some operations on type-2 intuitionistic fuzzy sets. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Công Cường, Tống Hòang Anh, Bùi Dương Hải
 
Vol 20, No 4 (2004) Some problems about Archimedean Triangular norms. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hải Khôi, Đặng Xuân Hồng, Nguyễn Lương Đống
 
Vol 17, No 2 (2001) Some problems for an anular cover and relation concepts. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Quang Trung
 
Vol 17, No 1 (2001) Some problems for join dependency and project-join normal form. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Quang Trung
 
Vol 20, No 2 (2004) Some problems for query and update in temporal databases. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đình Thuân
 
Vol 28, No 1 (2012) Some problems on multivalued dependencies in fuzzy databases with linguistic data. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Vinh, Trần Thiên Thành
 
Vol 18, No 4 (2002) Some problems on object-oriented software system modeling. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban, Doãn Ngọc Liên, Hoàng Quang
 
Vol 14, No 1 (1998): Some problems on the functional dependency related to armstrong relations in the relational datamodel. Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vu Duc Thi
 
Vol 11, No 4 (1995) Some problems related to primitive maximal dependencies Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi
 
Vol 18, No 1 (2002) Some properties of choice functions. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Bina Ramamurthy, Vũ Nghĩa, Vũ Đức Thi
 
Vol 16, No 2 (2000) Some properties of context free hyper-languages. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Huy Ruận, Phùng Văn Ổn
 
Vol 31, No 2 (2015) Some properties of the positive boolean dependencies in the database model of block form Abstract   PDF
Tran Minh Tuyen, Trinh Dinh Thang, Nguyen Xuan Huy
 
Vol 25, No 2 (2009) Some properties of the set T(e), a special subset of Z Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Huy Hoàng, Đặng Văn Chuyết
 
Vol 17, No 1 (2001) Some rerults about choice functions. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Nghĩa
 
Vol 13, No 2 (1997) Some results about Hypergraph Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi
 
Vol 17, No 1 (2001) Some results about relations in the relational datamodel. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi
 
Vol 15, No 1 (1999) Some results about the third normal form for relation scheme Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi
 
Vol 15, No 4 (1999): Some results related to the minimal armstrong relation for relation scheme Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi
 
Vol 26, No 1 (2010) Some stochastic stability criteria for multistructural control systems Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Tăng Cường
 
Vol 14, No 1 (1998): Someproblems on the functional dependency related to armstrong relations intherelational data model Abstract   PDF
Vũ Đức Thi
 
Vol 23, No 3 (2007) Special-purpose computer accelerated fast multipole method. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Hai Chau, Atsushi Kawai, Toshikazu Ebisuzaki
 
Vol 25, No 3 (2009) Speed control of 3-phase asynchronous motor uisng artificial neural network Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Minh Tuấn, Lê Hùng Linh
 
Vol 1, No 4 (1985) Speedup the execution of the BASIC program Abstract   PDF
Vu Duy Man
 
Vol 23, No 4 (2007) Spring codes with algebraic approach. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thành Nam, Phan Trung Huy
 
Vol 14, No 4 (1998) SQL query expressed in relational calculus Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Thuần, Trần Thiên Thành
 
Vol 25, No 2 (2009) Stability of some difference schemes for solving the three-dimensional matter transport diffusion equation and applications Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Lăng, Trần Gia Lịch
 
Vol 12, No 4 (1996) Stability of the principles of minimal specificity and maximal buoyancy Abstract   PDF
Do Van Thanh
 
Vol 26, No 3 (2010) Stabilizing inverted pendulum using neural networks. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Đức Thành, Dương Hoài Nghĩa
 
Vol 19, No 1 (2003) Standard binary derivative complexity for the test randomness of finite binary sequence. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hải Yến
 
Vol 17, No 2 (2001) Standardization of documents compiling in the Vietnamese fonts in microsoft word. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Cao Đình Thi
 
Vol 22, No 1 (2006) Statistical study on Vietnam population's dynamics in period 1878-2003 with 150 trend models. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Hoài Chương
 
Vol 30, No 1 (2014) Statistical syntax-based machine translation approach to diacritization problem Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Minh Hai, Nguyễn Minh Tuấn
 
Vol 14, No 3 (1998) Structure of multivalued dependencies in relation scheme Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Thuần, Lê Văn Bào, Hồ Cẩm Hà
 
Vol 24, No 4 (2008) Study on control of two-wheeled mobile robot Abstract     PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Phúc Thịnh, Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Tân Tiến
 
Vol 29, No 2 (2013) Study on detection of crack on the quail egg shell using image processing and neural networks Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Tấn Tiến
 
Vol 23, No 4 (2007) Study on the routing mechanisms in ip over wdm networks with overlay model. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hữu Bình, Võ Thanh Tú
 
Vol 11, No 2 (1995) Sử dụng hệ cappa cho việc xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp Việt Nam Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Trung Lập
 
Vol 2, No 1 (1986): Sử dụng máy tính DARO 1840 vào công tác thống kê chất lượng thông tin liên lạc Abstract   PDF
Phạm Thế Quế
 
Vol 13, No 4 (1997) Sử dụng phân tích hướng đối tượng để phát triển những hệ thống lớn tích hợp Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban
 
Vol 2, No 4 (1986) Sự tồn tại và duy nhất nghiệm của một lớp các bài toán giá trị ban đầu dạng phương trình tiến hóa Abstract   PDF
Lê Ngọc Lăng
 
751 - 900 of 1171 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>