Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 2 (2012) Performance improvement of handover integration of FMIPv6 in HMIPv6 Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đào Văn Thành, Nguyễn Văn Tam, Vũ Duy Lợi
 
Vol 13, No 4 (1997) Phần mềm thẩm định dự toán và quyết toán công trình xây dựng cơ bản Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Văn Ngọc
 
Vol 21, No 1 (2005) Phân tích dữ liệu video số dựa trên mô hình phân cấp dữ liệu. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Lãm, Lý Quốc Ngọc
 
Vol 21, No 1 (2005) Phân tích trang văn bản dựa vào mẫu. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Năng Toàn, Lương Chi Mai
 
Vol 4, No 3-4 (1988) Phát hiện sai trong hệ thống kiểm tra bằng Test xoay vòng cho các thiết bị số Abstract   PDF
Vo Trung Chau
 
Vol 5, No 3 (1989) Phép chuyển từ đặc tả ẩn tang thành chương trình logic Abstract   PDF
Duong Tuan Anh
 
Vol 14, No 4 (1998) Phép kéo theo trên dàn con X2 của dàn phân phối RHA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Thu Hòa
 
Vol 3, No 2 (1987) Phép tách suy biến của một quan hệ trong cơ sở dữ liệu Abstract   PDF
Le Tien Vuong
 
Vol 31, No 3 (2015) Phrasal semantic distance for vietnamese textual document retrieval Abstract   PDF
Tuyen Thi-Thanh Do, Dang Tuan Nguyen
 
Vol 7, No 1 (1991) Phụ thuộc hàm trong cơ sở dữ liệu quan hệ mở rộng Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Thị Ngọc Thanh
 
Vol 2, No 4 (1986) Phương pháp bình quân cực tiểu và vấn đề lọc nhiễu đối với một lớp tín hiệu ngẫu nhiên không dừng Abstract   PDF
Phan Đăng Cầu
 
Vol 8, No 1 (1992) Phương pháp chiếu lặp giải phương trình tích phân kì dị với nhân Hilbert trong không gian L2 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Quảng
 
Vol 10, No 4 (1994) Phương pháp chiếu lặp giải phương trình tích phân kỳ dị Fredholm loại III Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Quảng
 
Vol 13, No 3 (1997) Phương pháp gần đúng giải bài toán truyền sóng ứng dụng trong thăm dò địa chấn Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Quảng
 
Vol 15, No 2 (1999) Phương pháp giải một lớp bài toán quy hoạch nguyên có cấu trúc đặc biệt Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Võ Văn Tuấn Dũng, Trần Vũ Thiệu
 
Vol 4, No 1 (1988) Phương pháp hướng phân giác giải bài toán tối ưu hóa không ràng buộc tổng quát Abstract   PDF
Nguyen Van Manh, Bui Minh Tri, Nguyen Thuc Loan
 
Vol 5, No 4 (1989) Phương pháp mới tính hàm truyền rời rạc của phần liên tục trong hệ thống điều khiển số Abstract   PDF
Chu Van Hy
 
Vol 4, No 2 (1988) Phương pháp phân rã giải qui hoạch lõm Abstract   PDF
Bui The Tam, Tran Tuc
 
Vol 3, No 2 (1987) Phương pháp san số mũ trong dự đoán dãy chỉ tiêu kinh tế Abstract   PDF
Tran Tho Dat, Vu Quoc Huy
 
Vol 12, No 4 (1996) Phương pháp thiết kế giá kì vọng cho hệ thống với thông số bất định Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Văn Hỷ
 
Vol 12, No 1 (1996) Phương pháp tổng hợp bộ điều chỉnh robust PID thông qua phân rã D Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hùng Lân
 
Vol 2, No 4 (1986) Phương pháp xác định cơ cấu hợp lí các nguồn nhiên liệu năng lượng có tính đến ảnh hưởng của những hộ tiêu thụ lớn Abstract   PDF
Nguyễn Viết Thanh, Bùi Thế Tâm, Trần Vũ Thiệu
 
Vol 15, No 4 (1999): Phương pháp xây dựng công cụ tra cứu và tìm kiếm nhanh các trang web trên internet/intranet Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Trần Anh
 
Vol 13, No 3 (1997) Phương pháp xây dựng miền ổn định robust Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hùng Lân
 
Vol 7, No 4 (1991) Phương pháp xây dựng thuật toán điều khiển robot tọa độ cầu khớp phẳng trên mô hình động học theo ba phương x, y, z Abstract   PDF
Lê Minh Hùng, Phạm Khắc Huy
 
Vol 13, No 2 (1997) Phương pháp đối ngẫu giải bài toán điều khiển tối ưu tuyến tính với rang buộc dạng Alternative Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thanh Hà
 
Vol 30, No 4 (2014) Picture fuzzy sets Abstract   PDF
Bùi Công Cường
 
Vol 16, No 3 (2000) Point pattern and application for recorgnition of Vietnamese characters Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Kỷ
 
Vol 32, No 2 (2016) Position Location technique in Non-Line-of-Sight Environments for Wireless Sensor Networks Abstract
Hoc Thai Nguyen, Levendovszky János
 
Vol 20, No 2 (2004) Power control for mobile DS-CDMA systems. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Hải, Phạm Đạo
 
Vol 29, No 3 (2013) Predict the location of moving objects using mining association rules of movement patterns Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phuong Tien Nguyen, Duc Van Dang
 
Vol 1, No 1 (1985) Preface Abstract   PDF
Phan Dinh Dieu
 
Vol 34, No 4 (2018) Preface Abstract   PDF
Luong Chi Mai
 
Vol 23, No 2 (2007) Preparing the data for building digital video databases Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Cương, Đỗ Trung Tuấn, Đỗ Xuân Tiến
 
Vol 18, No 1 (2002) Principle of the model separation with IF - THEN rule and its application for control of thenonlinear systems. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu
 
Vol 17, No 2 (2001) Probabilistic reasoning based on layers of knowledge base. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Quế
 
Vol 27, No 3 (2011) Problem analysis and solution for performance improvement in multi-hop ad hoc network Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thanh Giang, Phạm Minh Vĩ, Nguyễn Văn Tam
 
Vol 35, No 1 (2019) Product sub-vector quantization for feature indexing Abstract