Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 4 (1998) Thuật toán tính tổng theo miền trong xử lý phân tích trực tuyến đối với các kho dữ liệu Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban
 
Vol 15, No 1 (1999) Thuật toán đa thức giải một lớp bài toán tối ưu rời rạc Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Nghĩa, Võ Văn Tuấn Dũng
 
Vol 3, No 3 (1987) Thực hiện liên lạc cấp thấp trong xây dựng hệ đa xử lý từ hai máy tính mini 16 Abstract   PDF
Nguyễn Ngọc Kiên, Đoàn Thanh Vịnh, Vũ Duy Mẫn
 
Vol 13, No 3 (1997) Tích hợp các đại số gia tử cho suy luận ngôn ngữ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Khang
 
Vol 12, No 3 (1996) Tích hợp của các phân bố và toán tử tích hợp Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Văn Thành
 
Vol 15, No 2 (1999) Tích hợp kỹ thuật mạng nơ ron và giải thuật di truyền trong phân tích dữ liệu Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Thủy, Trần Ngọc Hà
 
Vol 4, No 3-4 (1988) Tiếng Việt và tin học, quan niệm, giải pháp và cài đặt Abstract   PDF
Tran Ba Thai, Ngo Trung Viet
 
Vol 9, No 2 (1993) Tiếp cận hệ thống trong điều khiển các quá trình công nghệ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 14, No 4 (1998) Tiếp cận hướng đối tượng cho hệ thống thông tin kho bạc nhà nước Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Đinh Lợi, Nguyễn Thúc Hải
 
Vol 13, No 1 (1997) Tìm kiếm trong hệ cơ sở dữ liệu tên họ latin Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phương Minh Nam
 
Vol 2, No 3 (1986) Tin tức hoạt động Abstract   PDF
Tin hoạt động
 
Vol 12, No 1 (1996) Tính bền vững của các hệ điều khiển nhiều đầu vào nhiều đầu ra Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Ngọc Phàn
 
Vol 10, No 2 (1994) Tính lồi-lõm của hàm sản xuất một mức với độ co giãn thay thế không đổi Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tô Cẩm Tú
 
Vol 12, No 3 (1996) Tính lý thuyết trường sóng địa chấn trong vỉa than trên mô hình toán Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Công Thăng
 
Vol 14, No 4 (1998) Tính toán quỹ đạo thiết bị bay không người lái Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Văn Từ
 
Vol 1, No 3 (1985) TN-82 — a relational database management system Abstract   PDF
Do Xuan Tho, Dinh Thi Ngoc Thanh
 
Vol 7, No 4 (1991) Toàn số Abstract   PDF
Toàn Toàn số
 
Vol 15, No 4 (1999): Tối ưu hoá cây nhị phân một chiều với thông tin chứa ở các đỉnh trong Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Đức Giáo
 
Vol 15, No 3 (1999) Tối ưu hoá sử dụng mạng nơ ron và ứng dụng trong điều khiển tự động Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Văn Hỷ
 
Vol 12, No 3 (1996) Tối ưu hóa việc mở rộng quy mô và khai thác một hệ thống Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Lam, Tống Đình Quỳ
 
Vol 3, No 4 (1987) Tối ưu và thuật toán lấy mẫu kiểm tra Abstract   PDF
Nguyễn Thanh Tùng
 
Vol 3, No 4 (1987) TỔNG MỤC LỤC Abstract   PDF
Tổng Mục Lục
 
Vol 14, No 3 (1998) Tổng quan về điều khiển mờ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Bá Dũng, Nguyễn Việt Hương
 
Vol 17, No 4 (2001) Topo method based synthesis of discrete control system with combined modulation. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Công Định
 
Vol 35, No 2 (2019) TRACKING CONTROL FOR ELECTRO-OPTICAL SYSTEM IN VIBRATION ENVIROMENT BASED ON SELF-TUNING FUZZY SLIDING MODE CONTROL Abstract   PDF
Duyen Ha Thi Kim, Tien Ngo Manh, Chien Nguyen Nhu, Viet Do Hoang, Huong Nguyen Thi Thu
 
Vol 19, No 3 (2003) Trafic control in ATM networks. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đinh Minh Sơn
 
Vol 14, No 1 (1998): Trang bìa Abstract   PDF
- -
 
Vol 34, No 1 (2018) TRANSFORMING EXTENDED ENTITY-RELATIONSHIP MODEL INTO OWL ONTOLOGY IN TEMPORAL DATABASES Abstract   PDF
Minh Hoang Lien Vo, Quang Hoang
 
Vol 24, No 2 (2008) Translating natural language queries into SQL queries using semantic grammar. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Kim Anh
 
Vol 17, No 4 (2001) Translation from entities-relationship model to object-oriented data model. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Quang
 
Vol 18, No 3 (2002) Translation of relation schemes. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Việt Hùng
 
Vol 20, No 4 (2004) Translation of relation schemes and some related problems. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Hoang Son
 
Vol 1, No 1 (1985) Translations of relation schemes Abstract   PDF
Ho Thuan, Le Van Bao
 
Vol 5, No 2 (1989) Truyền dẫn tín hiệu tương tự dồn kênh Abstract   PDF
Phi Manh Loi
 
Vol 21, No 4 (2005) Tưởng nhớ GS. TSKH Nguyễn Thúc Loan Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 18, No 3 (2002) Tuple grouping Boolean dependences. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Xuân Hoàng, Vũ Mạnh Xuân, Nguyễn Văn Tảo
 
Vol 21, No 2 (2005) Two algorithm of calculating area and volume in GIS. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Xuân Huy, Lê Quốc Hưng
 
Vol 22, No 2 (2006) Two approaches to the nonlinear functions approximation problem. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Công Cường, Dương Thăng Long, Hoàng Việt Long
 
Vol 23, No 1 (2007) Type 2 approximate functional dependency and the outliers with functional dependency. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi, Phạm Hạ Thủy
 
Vol 15, No 2 (1999) Ứng dụng chu tuyến vào việc loại bỏ đối tượng nhỏ trong quá trình véc tơ hoá tự động Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Năng Toàn
 
Vol 11, No 4 (1995) Ứng dụng cơ sở dữ liệu phân tán vào quản lí và kiểm soát hệ thống điện quốc gia Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Nam Hải, Phí Mạnh Lợi
 
Vol 12, No 2 (1996) Ứng dụng hàm nhậy loga đánh giá dự trữ ổn định các hệ điều khiển một vòng với thông số biến đổi theo thời gian Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 13, No 3 (1997) Ứng dụng luật điều khiển mờ trong quá trình quyết định đường đi trên mạng Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hải Châu
 
Vol 11, No 3 (1995) Ứng dụng phương pháp thành phần đối xứng trong nghiên cứu các hệ hai kênh Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 8, No 1 (1992) Ứng dụng phương pháp tiệm cận hệ thống trong điều khiển quá trình công nghệ nhiệt điện Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 15, No 4 (1999): Ứng dụng thuật toán tự thích nghi gạt giao thoa trong kênh pha đinh lựa chọn Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hoài Nam
 
Vol 14, No 3 (1998) Ứng dụng đại số gia tử đốl sánh các giá trị ngôn ngữ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Khang
 
Vol 25, No 4 (2009) Unify data end establish similarity relation in lingustic databases upon helge-algebra-based Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Lê Xuân Vinh, Nguyễn Công Hào
 
Vol 24, No 3 (2008) Ước lượng các tham số ổn định và điều khiển của máy bay từ dữ liệu bay thử nghiệm Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Đình Trí, Lê Thị Minh Nghĩa
 
Vol 23, No 3 (2007) Use genetic algorithm to determine optimal weights of integrated operation in fuzzycontrol method using hedge algebras. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Phạm Thanh Hà, Vũ Như Lân
 
Vol 18, No 3 (2002) Using linear discriminant analysis method based on genetic algorithms to solve the classifying problem in medical field. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Công Phúc, Doãn Hồ Liên, Cao Văn Viên, Cù Thu Thủy
 
Vol 32, No 2 (2016) USING SUM MATCH KERNEL WITH BALANCED LABEL TREE FOR LARGE-SCALE IMAGE CLASSIFICATION Abstract   PDF
Tien-Dung Mai
 
Vol 9, No 3 (1993) Vài nét tổng quan về những tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng mạng xử lí tin quốc gia Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Thượng Cát
 
Vol 7, No 2 (1991) Vài nhận xét về việc ứng dụng lý thuyết quá trình dừng để xử lí các tín hiệu số Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Đăng Cầu
 
Vol 5, No 2 (1989) Vai trò của thiết kế tổng thể trong ứng dụng tin học vào quản lí xí nghiệp Abstract   PDF
Nguyen Tuan Hoa, Vu Duy Man
 
Vol 1, No 4 (1985): Vấn đề mở rộng đại số quan hệ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Hải Bắc
 
Vol 3, No 2 (1987) Vấn đề chữ Việt trên máy tính Abstract   PDF
Ngo Trung Viet
 
Vol 27, No 2 (2011) VCCA-2011 Call for papers Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 1, No 4 (1985): Về áp dụng lý thuyết tập mờ trong mô hình quan hệ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Tiến Vương
 
Vol 5, No 3 (1989) Về bài toán thu hồi đầu tư và ứng dụng trong vay – thanh toán nợ Abstract   PDF
Le Xuan Lam
 
Vol 10, No 1 (1994) Về bàn phím máy tính cho chữ Việt Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Trung Việt, James Do, Ngô Thanh Nhàn, Hoàng Công Thành
 
Vol 10, No 2 (1994) Về các phép mã hóa hợp lý Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Huỳnh Hữu Nghĩa
 
Vol 7, No 4 (1991) Về các phép mã hóa hợp lý trong tiến trình thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu Abstract   PDF
Huỳnh Hữu Nghĩa
 
Vol 8, No 2 (1992) Về các quan hệ tối giản ở dạng không chuẩn một Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thái Sơn
 
Vol 3, No 3 (1987) Về các tiêu chuẩn sản phẩm phần mềm Abstract   PDF
Nguyễn Xuân Huy
 
Vol 13, No 4 (1997) Về giải thuật so sánh hai từ trong thuật toán truy nguyên đồng nhất Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phương Minh Nam, Lê Tiến Vương
 
Vol 6, No 3 (1990) Về hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân trong không gian LP(W) Abstract   PDF
Nguyen Buong
 
Vol 11, No 1 (1995) Về khoảng cách giữa các giá trị của biến ngôn ngữ trong đại số gia tử Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn
 
Vol 12, No 4 (1996) Về một bài toán biểu diễn tri thức tự nhiên Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phan Chí Vân
 
Vol 2, No 4 (1986) Về một bài toán không chính xác định thông số hệ chịu tác động nhiễu với các quan sát rời rạc. Phần 1: Biết cấu trúc bậc hệ Abstract   PDF
Nguyễn Thúc Loan, Hoàng Hồng Sơn, Vũ Như Lân, Nobert Ahlbehrendt
 
Vol 9, No 1 (1993) Về một bài toán thiết kế phương án minimax kiểm tra nghiệm thu thống kê Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Tùng
 
Vol 12, No 4 (1996) Về một bài toán tiết kiệm và tiêu dùng với thời gian rời rạc Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Văn Cường, Trần Thành Trai, Nguyễn Kim Khôi
 
Vol 2, No 3 (1986) Về một bộ chương trình tiện ích xây dựng trên hệ phát triển vi tính FT 68K Abstract   PDF
Nguyễn Chí Công
 
Vol 12, No 4 (1996) Về một cách tiếp cận cơ sở dữ liệu thiếu thông tin Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trương Đức Hùng, Lê Tiến Vương
 
Vol 3, No 2 (1987) Về một lớp mô hình tối ưu và ứng dụng Abstract   PDF
Ta Van Tu
 
Vol 12, No 4 (1996) Về một mô hình dự báo trong kế hoạch hóa việc huy động và hoàn vốn đầu tư Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quý Hỷ, Lê Xuân Lam
 
Vol 1, No 4 (1985): Về một phương pháp kết hợp ngôn ngữ dữ liệu với ngôn ngữ lập trình Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Tâng
 
Vol 10, No 4 (1994) Về một phương pháp điều khiển cựu trị hội tụ nhanh Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Mạnh
 
Vol 9, No 2 (1993) Về một phương pháp điều khiển truy nhập trong cơ sở dữ liệu Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Thị Hồng Hạnh
 
Vol 2, No 3 (1986) Về một thuật toán cài đặt cải biên nhóm phép tính chiếu - chọn - nối Abstract   PDF
Nguyễn Thanh Thủy
 
Vol 12, No 4 (1996) Về một thuật toán chặt khúc chuỗi thời gian thành các đoạn tự hồi quy AR(p) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hồ Quỳnh, Nguyễn Trung Hòa
 
Vol 12, No 1 (1996) Về một thuật toán mô phỏng mô hình tự hồi quy AR(p) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Trung Hòa
 
Vol 10, No 1 (1994) Về một thuật toán đánh giá bậc hệ động lực tuyến tính Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Chấn Hưng
 
Vol 24, No 3 (2008) Về một thuật toán điều khiển trượt rô bốt dư dẫn động Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Quang Hoàng, Lê Đức Đạt, Trần Hoàng Nam
 
Vol 13, No 4 (1997) Về một ứng dụng của vector time trong các hệ CSDL phân tán Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Nam Hải, Phí Mạnh Lợi
 
Vol 10, No 4 (1994) Về một xấp xỉ ước lượng Bayes trong mô hình thống kê phi tuyến Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ung Ngọc Quang
 
Vol 2, No 2 (1986) Về nghiệm của phương trình Hammerstein với các toán tử đơn điệu gián đoạn Abstract   PDF
Nguyễn Bường
 
Vol 6, No 1 (1990) Về nghiên cứu khoa học và công nghệ tin học Abstract   PDF
Bach Hung Khang
 
Vol 2, No 4 (1986) Về phương pháp Gauss với ma trận thưa cỡ lớn Abstract   PDF
Nguyễn Công Điều, Hoàng Văn Lai, Nguyễn Lê Thu
 
Vol 21, No 1 (2005) Về quan hệ giữa tập mờ loại hai dựa trên đại số gia tử với một dạng tập mờ loại hai khác. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Khang, Đinh Khắc Dũng
 
Vol 13, No 1 (1997) Về sai số của mô hình mờ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn
 
Vol 3, No 1 (1987) Về sự hội tụ của một sơ đồ sai phân đối với bài toán biên phi tuyến loại Parabol Abstract   PDF
Le Thien Pho
 
Vol 2, No 2 (1986) Về sự tồn tại và duy nhất nghiệm của một lớp các phương trình toán tử Abstract   PDF
Lê Ngọc Lăng
 
Vol 2, No 3 (1986) Về tương đương của các biểu mở rộng đơn Abstract   PDF
Đỗ Xuân Thọ
 
Vol 2, No 1 (1986): Về tương đương giữa các chương trình nguồn và vấn đề khôi phục dạng nguồn Abstract   PDF
Nguyễn Ngọc Kiên
 
Vol 15, No 1 (1999) Về ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Mathematica trong xích Maxkov Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Việt Long, Ung Ngọc Quang
 
Vol 11, No 4 (1995) Về ước lượng Bayes của phương sai trong mô hình thống kês Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ung Ngọc Quang
 
Vol 14, No 2 (1998) Về ước lượng Bayes của tham ẩn hỗn hợp trong mô hình hồi quy phi tuyến nhiều chiều Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ung Ngọc Quang
 
Vol 4, No 3-4 (1988) Về việc thiết kế một trình biên dịch ngôn ngữ C Abstract   PDF
Nguyen Chi Cong, Nguyen Viet Hai, Doan Ngoc Lien
 
Vol 3, No 4 (1987) Về việc đưa tin học vào trường phổ thông Abstract   PDF
Nguyễn Huy Tú
 
Vol 6, No 2 (1990) Về xây dựng hệ thông tin văn phòng Abstract   PDF
Ngo Trung Viet
 
Vol 10, No 4 (1994) Về định lý tương đương trong lớp các phụ thuộc Bool dương đa trị Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Ngọc Loãn, Nguyễn Xuân Huy
 
Vol 1, No 4 (1985): Viện các vấn đề về điều khiển Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Huy Mỹ
 
Vol 25, No 1 (2009) Vietnamese handwritten character recognition by combining SVM classifers Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh Phương, Ngô Quốc Tạo, Lương Chi Mai
 
Vol 30, No 1 (2014) Vietnamese recognition using tonal phoneme based on multi space distribution Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vu Tat Thang, Do Quoc Truong
 
Vol 19, No 4 (2003) Vietnamese tone identification. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Phan Long, Nguyễn Ngọc San
 
Vol 16, No 2 (2000) Virtual machine - ·tool for diagnosing and destrying computer viruses. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Thủy, Trương Minh Nhật Quang
 
Vol 34, No 4 (2018) VLSP Shared Task: Named Entity Recognition Abstract   PDF
Huyen T M Nguyen, Quyen T Ngo, Luong X Vu, Vu M Tran, Hien T T Nguyen
 
Vol 34, No 4 (2018) VLSP SHARED TASK: SENTIMENT ANALYSIS Abstract   PDF
Huyen T M Nguyen, Hung V Nguyen, Quyen T Ngo, Luong X Vu, Vu Mai Tran, Bach X Ngo, Cuong A Le
 
Vol 26, No 4 (2010) Walking planning for biped robot hubot Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Nhựt, Chung Tan Lam
 
Vol 7, No 4 (1991) Xây dựng các hệ tri thức y học cổ truyền Việt Nam Abstract   PDF
Nguyễn Hoàng Phương
 
Vol 15, No 3 (1999) Xây dựng chương trình thiết kế ảnh Fractal trực quan Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Xuân Hoài
 
Vol 24, No 3 (2008) Xây dựng giải pháp tìm kiếm trong cơ sở dũ liệu ảnh với thông tin mô tả mờ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thu Anh, Trần Thái Sơn, Lê Quốc Thái, Lê Ngọc Thắng
 
Vol 13, No 1 (1997) Xây dựng hàm đo trên đại số gia tử và ứng dụng trong lập luận ngôn ngữ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Khang
 
Vol 8, No 1 (1992) Xây dựng hệ trợ giúp tính toán thông minh Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đình Khang, Nguyễn Quang Sơn, Hoàng Văn Kiếm
 
Vol 6, No 2 (1990) Xây dựng lược đồ sai phân suy rộng tựa đơn điệu có độ đúng cấp cao cho một số phương trình Abstract   PDF
Dang Quang A
 
Vol 11, No 3 (1995) Xây dựng một thủ tục truyền số liệu song công Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hải Châu
 
Vol 12, No 2 (1996) Xử lý băng địa chấn bị nhiễu bằng phương pháp thống kê Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Vinh, Nguyễn Công Thăng
 
Vol 5, No 1 (1989) Đánh giá chính xác chuẩn của ma trận nghịch đảo trong hệ phương trình xác định Spline loại IV Abstract   PDF
Hoang Van Lai
 
Vol 5, No 2 (1989) Đánh giá lời giải cận tối ưu bằng phương pháp đối ngẫu với bài toán Min-Max cho hệ điều khiển nhiều đầu vào Abstract   PDF
Tran Hoang Yen
 
Vol 13, No 1 (1997) Đề nghị một phương pháp xây dựng phần mềm dạy học Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Văn Thành, Ngô Ánh Tuyết
 
Vol 12, No 3 (1996) Điều khiển bền vững hệ mimo với bất định đầu vào Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Ngọc Phàn
 
Vol 11, No 4 (1995) Điều khiển bền vững tối ưu bình phương với phản hồi đầu ra Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Văn Hỷ
 
Vol 11, No 1 (1995) Điều khiển các dây chuyền sản xuất linh hoạt Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 11, No 1 (1995) Điều khiển giá giảm đảm bảo các hệ thống với thông số bất định Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Văn Hỷ
 
Vol 14, No 2 (1998) Điểu khiển mờ thích nghi các hệ thống phi tuyến thời gian rời rạc Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Văn Hỷ
 
Vol 15, No 1 (1999) Điều khiển PID hai mức với điều kiện hạn chế modan Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Thái Quang Vinh
 
Vol 5, No 4 (1989) Điều khiển robot n bậc tự do Abstract   PDF
Pham Thuong Cat
 
Vol 21, No 1 (2005) Điều khiển sử dụng đại số gia tử. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu, Nguyễn Duy Minh
 
Vol 14, No 1 (1998): Điểu khiển thích nghi các hê thống phi tuyến cấu trúc thay đổi sử dụng hệ thống mờ nơ ron. Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Văn Hỷ
 
Vol 5, No 4 (1989) Điều khiển thích nghi vị trí trên cơ sở kỹ thuật vi xử lý Phần I: Hệ thống điều chỉnh vị trí nhờ quan sát và phản hồi trạng thái Abstract   PDF
Pham Huy Thoa
 
Vol 14, No 2 (1998) Điều khiển tối ưu phi tuyến sử dụng mạng nơron Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Như Lân
 
Vol 13, No 2 (1997) Điều khiển trên cơ sở lọc hai mức với mô hình nhiễu quan sát mở rộng Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu
 
Vol 10, No 3 (1994) Điều khiển tự thích nghi hệ động lực tuyến tính có cấu trúc và thông số không thay đổi Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Chấn Hưng
 
Vol 13, No 4 (1997) Điều khiển được trong các hệ thống lớn Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Châu
 
Vol 14, No 4 (1998) Độ phức tạp otomat hữu hạn đoán nhận siêu ngôn ngữ chính quy Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Huy Ruận, Phùng Văn Ổn
 
Vol 2, No 1 (1986): Độ phức tạp tính toán của một số thuật toán nội suy hàm hai biến Abstract   PDF
Hoàng Trung Du
 
Vol 3, No 2 (1987) Đo tự động nồng độ clor trong nước Abstract   PDF
Pham Huy Thoa, Dang Thanh Phu, Pham Thuong Cat
 
Vol 15, No 4 (1999): Đồng nhất hoá các đường đặc tính uốn của cánh quay trực thăng dựa theo kết quả của phương pháp kiểm thử tần số Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thế Sơn
 
1051 - 1189 of 1189 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8