THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

  1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển nhận đăng các bài viết về kết quả các công trình nghiên cứu điều tra cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai, phát triển các phương pháp và công nghệ mới trong điều tra nghiên cứu, thông tin ngắn về các hội nghị, hội thảo và hoạt động liên quan ở trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ biển.
  2. Bài gửi đăng bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trong dạng file điện tử soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Word, font Times New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng 1.2, hình và ảnh rõ ràng, có chú thích đầy đủ, kích thước hình vẽ và ảnh không quá 15×20cm. Bài viết không quá 12 trang khổ A4 kể cả tóm tắt, bảng biểu, hình vẽ và tài liệu tham khảo. Bài viết ghi rõ họ tên tác giả và đồng tác giả, cơ quan công tác, địa chỉ liên hệ, điện thoại và email. Trong bài sử dụng các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường hợp pháp và thông dụng của Việt Nam và quốc tế.
  3. Tài liệu tham khảo: Bài gửi đăng phải có danh mục tài liệu tham khảo và phải đươc trích dẫn đầy đủ, rõ ràng trong bài. Mỗi tài liệu tham khảo trình bầy theo thứ tự: Họ và tên tác giả (đồng tác giả), năm xuất bản, tên bài báo hoặc tên sách, tên tạp chí hoặc nhà xuất bản sách, tập hoặc quyển, số, trang, nơi xuất bản sách. Các tài liệu tham khảo cần đánh số thứ tự và xếp theo trình tự trích dẫn trong bài. Đối với các tài liệu tham khảo thuộc hệ chữ la tinh giữ nguyên tên gốc, nếu thuộc hệ chữ tượng hình cần dịch ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh và ghi chú tên hệ chữ nguyên bản. Các tài liệu lưu nội bộ như báo cáo đề tài, chuyên đề, các luận án, báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo không được xuất bản toàn văn … không đưa vào danh mục tài liệu tham khảo, nếu cần có thể trích dẫn trực tiếp trong bài.
  4. Tóm tắt: Mỗi bài gửi đăng phải có phần tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh (Abstract). Tóm tắt phải ghi đủ tên bài báo, cung cấp đầy đủ, cô đọng thông tin về nội dung và kết quả đạt được trong bài báo với khối lượng không vượt quá 500 từ. Bên dưới tóm tắt cần ghi đủ các từ khóa.
  5. Cam kết của tác giả: Ở dòng dưới cùng của trang cuối của bản thảo bài báo cần ghi rõ cam kết: Trước khi gửi và trong thời gian chờ đăng ở tạp chí Khoa học và công nghệ biển tác giả không gửi đăng bài này cho tạp chí hoặc nhà xuất bản nào khác.
  6. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển không nhận đăng những bài viết không theo đúng các quy định nêu trên. Tạp chí cũng từ chối đăng những bài khi có yêu cầu sửa chữa của phản biện hoặc Hội đồng biên tập mà tác giả không chỉnh sửa, hoặc không có phản hồi tiếp thu, giải trình gửi về cho tòa soạn.
Địa chỉ liên hệ:Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Nhà A16, Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.37917411. Email: jmst@vjs.ac.vn; tuandat86td@gmail.com. Website: http://vjs.ac.vn/index.php/jmst.