Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển

Journal Homepage Image

Announcements

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN NHIỆM KỲ 2016-2020

 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-VHL ngày 29/3/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng biên tập tạp chí Khoa học và Công nghệ biển nhiệm kỳ 2016-2020 đã được thành lập.

Tổng biên tập:        GS. TS. Bùi Công Quế

Phó Tổng biên tập: PGS. TS. Trần Đức Thạnh

PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn
 
Posted: 2016-04-08 More...
 

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

 

Để tiến tới hoàn thiện và đáp ứng được các tiêu chuẩn của một tạp quốc tế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển có một số thay đổi về thể lệ gửi bài, thông báo đến các tác giả gửi bài đăng trên tạp chí được biết.

Dưới đây là toàn bộ các quy định về thể lệ gửi bài.

 
Posted: 2014-08-28 More...
 
More Announcements...

Vol 18, No 3 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Le Thi Kim Thoa
PDF
231-240
Cham Dao Dinh, Minh Nguyen Quang, Son Nguyen Thai, Cu Nguyen Van
PDF
241-249
Shakirov R. B., Nguyen Hong Lan, Shakirova Mariya
PDF
250-255
Nguyen Van Thao, Vu Duy Vinh, Do Thi Thu Huong, Chris Gouramanis
PDF
256-268
Nguyen Thị Nhan, Nguyen Xuan Tung, Bui Thi Bao Anh, Nguyen Xuan Thanh
PDF
269-277
Loke Ming Chou, Shu Qin Sam, Tai Chong Toh, Chin Soon Lionel Ng
PDF
278-285
Ton That Huu Dat, Pham Viet Cuong, Tran Thi Dung Dung, Vu Thi Thu Huyen, Nguyen Thi Kim Cuc
PDF
286-295
Do Cong Thung, Dao Minh Dong
PDF
296-303
Du Van Toan, Le Duc Dat, Phan Nguyen Hai Ha, Tran Thi Tu Anh, Le Tuan Anh, Do Duc Tien, Le Vu Khanh, Dao Huu Hieu, Trinh Thi Thuong Thuong
PDF
304-311
Nguyen Thi Thu Hang, Pham Thanh Luan, Do Duc Thanh, Le Huy Minh
PDF
312-322
Nguyen Huu Truong
PDF
323-337