Vietnam Journal of Marine Science and Technology

Announcements

 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN NHIỆM KỲ 2016-2020

 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-VHL ngày 29/3/2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội đồng biên tập tạp chí Khoa học và Công nghệ biển nhiệm kỳ 2016-2020 đã được thành lập.

Tổng biên tập:        GS. TS. Bùi Công Quế

Phó Tổng biên tập: PGS. TS. Trần Đức Thạnh

PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn
 
Posted: 2016-04-08 More...
 

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

 

Để tiến tới hoàn thiện và đáp ứng được các tiêu chuẩn của một tạp quốc tế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển có một số thay đổi về thể lệ gửi bài, thông báo đến các tác giả gửi bài đăng trên tạp chí được biết.

Dưới đây là toàn bộ các quy định về thể lệ gửi bài.

 
Posted: 2014-08-28 More...
 
More Announcements...

Vol 19, No 1 (2019)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Tran Duc Thanh, Vu Duy Vinh, Dang Hoai Nhon, Bui Van Vuong
PDF
1-13
Nguyen Cong Quan, Pham Van Hung
PDF
15-29
Nguyen Thi Mong Lan, Nguyen Hoang Nguyen, Huynh mai Ly, Le Huu Tuan, Vo Thi Hong Quyen
PDF
31-40
Le Duc Cuong
PDF
41-48
Tran Anh Tu, Nguyen Kim Cuong, Dinh Van Uu
PDF
49-56
Le Thi Vinh, Nguyen Hong Thu, Pham Huu Tam, Le Trong Dung
PDF
57-66
Thanh-Luu Pham
PDF
67-78
Nguyen Thi My Yen, Tran Thanh Thai, Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Nghia, Ngo Xuan Quang
PDF
79-86
Nguyen Ba Kien, Trinh Thi Thu Huong, Luu Van Huyen, Nguyen Thanh Vinh, Tran Duy Phong, Dang Thi Minh Nguyet, Nguyen Thi Nga, Dang Thi Phuong Ly, Pham Quoc Long
PDF
87-91
Le Ho Khanh Hy, Pham Xuan Ky, Dao Viet Ha, Nguyen Thu Hong, Phan Bao Vy, Doan Thi Thiet, Nguyen Phuong Anh
PDF
93-102
Vu Viet Ha, Tran Van Thanh, Hoang Ngoc Son, Nguyen Thi Dieu Thuy
PDF
103-114
Nguyen Xuan Thanh, Luc Van Long, Tran Thi Thu Trang, Pham Quoc Hung
PDF
115-125
Phan Duc Ngai, Vo Si Tuan
PDF
127-135
Nguyen Van Hai
PDF
137-145
Nguyen Manh Hung, Hoang Dinh Tien, Nguyen Viet Ky
PDF
147-161
Tin Duong Quoc Chanh, Dau Duong Hieu
PDF
163-177