Chúc mừng các Nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2009

Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất

Abstract


Chúc mừng các Nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2009

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/1005 Display counter: Abstract : 78 views. PDF : 17 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)