Phân tích các yếu tố địa lý của hệ thực vật vườn Quốc gia Ba Vì

Lê Trần Chấn, Trần Ngọc Ninh, Huỳnh Nhung, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Thị Phượng, Trần Thúy Vân

Abstract


Analysis of geographical elements of Ba Vi National Park flora


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11439 Display counter: Abstract : 13 views. PDF : 17 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)