Diễn biến vùng ven biển các tỉnh Nam Định, Ninh Bình trước và sau khi có công trình thủy điện Hòa Bình qua phân tích thông tin viễn thám và GIS

Phạm Quang Sơn, Nguyễn Tiến Công, Vũ Thị Thu Hoài

Abstract


Evolution of coastal zone of Nam Dinh and Ninh Binh provinces in periods before and after construction of Hoa Binh hydropower plant based on remote sensing data & GIS analyses
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11541 Display counter: Abstract : 39 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866 - 7187

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)