Author Details

Nhung, Đặng Kim

  • Vol 24, No 3 (2002) - Articles
    Kiểm kê lượng khí nhà kính phát thải do sử dụng đất lâm nghiệp và rừng ở Nghệ An và Hà Tĩnh năm 1997
    Abstract  PDF