Author Details

Chinh, Đặng Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Viet Nam

  • Vol 33, No 4 (2011) - Articles
    CÁC THAM SỐ HÀM HIỆP PHƯƠNG SAI SỐ DƯ DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO CỤC BỘ VÀ ĐỘ CAO GEOID THEO MÔ HÌNH TRỌNG TRƯỜNG TOÀN CẦU EGM2008 TRÊN VÙNG TÂY NGUYÊN
    Abstract