Author Details

Khang, Ứng Quốc, Tổng cục Thủy lợi-Bộ NN&PTNT, Viet Nam

  • Vol 33, No 1 (2011) - Articles
    MÔ HÌNH THẤM NƯỚC MƯA PHỤC VỤ PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH SƯỜN DỐC KHU VỰC THỊ TRẤN CỐC PÀI - HUYỆN XÍN MẦN - TỈNH HÀ GIANG
    Abstract  PDF