Author Details

Học, Bùi

  • Vol 27, No 3 (2005) - Articles
    Giới thiệu địa chất thủy văn môi trường
    Abstract
  • Vol 28, No 4 (2006) - Articles
    Nghiên cứu địa chất thủy văn đồng vị vùng cát tỉnh Bình Thuận phục vụ quản lý tầng chứa nước bổ sung
    Abstract