Author Details

An, Bùi Phong, Sở KH&CN Hà Tĩnh, Vietnam

  • Vol 32, No 4 (2010) - Articles
    Phân loại trượt lở đất đá và đánh giá nguy cơ trượt lở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc Hà Tĩnh
    Abstract  PDF