Author Details

Công, Dương Chí

 • Vol 27, No 3 (2005) - Articles
  Ứng dụng mô hình tham số biến dạng hai chiều để đánh giá chuyển động ngang đứt gãy Sông Hồng
  Abstract
 • Vol 27, No 4 (2005) - Articles
  Xác định chuyển dịch hiện đại đới đứt gãy Sông Đà và đới đứt gãy Sơn La - Bỉm Sơn bằng số liệu GPS
  Abstract
 • Vol 23, No 4 (2001) - Articles
  Kinh nghiệm ứng dụng GPS trong nghiên cứu chuyển dịch Kiến tạo hiện đại
  Abstract  PDF
 • Vol 26, No 1 (2004) - Articles
  Xác định tọa độ tuyệt đối bằng GPS trên WGS-84
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 4 (2008) - Articles
  Chuyển động tuyệt đối khu vực đứt gẫy Sông Hồng (từ Yên Bái qua Thái Nguyên) theo số liệu đo GPS
  Abstract  PDF