Author Details

Công, Dương Chí, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Vietnam

  • Vol 32, No 3 (2010) - Articles
    Dịch chuyển vỏ Trái Đất theo số liệu GPS liên tục tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á
    Abstract  PDF