Author Details

KIMATA, FUMIAKI, Trường Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản, Japan

  • Vol 33, No 4 (2011) - Articles
    ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010
    Abstract