Author Details

A.R., GEPTNER, Viện Địa chất- Viện HLKH LB Nga, Russian Federation

  • Vol 33, No 1 (2011) - Articles
    PHÁT HIỆN MỚI VỀ HÓA THẠCH STROMATOLIT TRONG TRẦM TÍCH HỆ TẦNG RINH CHÙA, TRŨNG NA DƯƠNG, LẠNG SƠN
    Abstract  PDF