Author Details

Anh, Hà Ngọc, Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 35, No 1 (2013) - Articles
    Forecasting land surface deformation in Ha Dong region due to urbanization and exploitation of groundwater
    Abstract  PDF