Author Details

Ngọc, Hoàng Minh

  • Vol 26, No 1 (2004) - Articles
    Đánh giá độ chính xác hiệu độ cao Geoid theo các hệ số triển khai điều hòa của thế trọng trường Trái Đất
    Abstract  PDF