Author Details

Nam, Kiều Quý

  • Vol 27, No 4 (2005) - Articles
    Sử dụng Bentonit và Diatomit trong xử lý rác thải sịnh hoạt và chăn nuôi
    Abstract
  • Vol 24, No 4 (2002) - Articles
    Mối tương quan giữa thành phần hóa học, cấu trúc đá với hoạt tính của Puzơlan trong Basalt Kainozoi tại Lâm Đồng
    Abstract  PDF