Author Details

Anh, Lê Ngọc, Viện Địa chất và Địa vật lý Biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 35, No 1 (2013) - Articles
    Some research results of sediment accumlation rates on the prodelta of Mekong River Delta and the adjacent shelf
    Abstract  PDF