Author Details

Hiền, Lê Thị Thu

  • Vol 28, No 1 (2006) - Articles
    Đánh giá tổn thương phục vụ cho quy hoạch và quản lý môi trường (lấy thí dụ ở Thành phố Hải Phòng và phụ cận)
    Abstract