Author Details

Công, Lê Văn

 • Vol 25, No 4 (2003) - Articles
  Áp dụng hệ thống mô hình thủy văn mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy lưu vực Sông Ba
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 1 (2007) - Articles
  Một số kết quả điều tra nghiên cứu thủy thạch động lực và địa hình đáy vùng ven biển cửa sông Đà Rằng - Phú Yên
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 2 (2007) - Articles
  Đánh giá tài nguyên và chất lượng nước lưu vực Sông Côn - Hà Thanh làm cơ sở khoa học sử dụng hợp lý lãnh thổ
  Abstract  PDF