Author Details

Anh, Lại Huy

 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Kết quả nghiên cứu địa mạo đới đứt gãy Sông Hồng
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Đánh giá mức độ ổn định vùng Tây Bắc đới đứt gãy Sông Hồng trên cơ sở phân vùng địa động lực
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 2 (2001) - Articles
  Các bậc địa hình dãy Con Voi và đặc điểm nâng Tân Kiến tạo
  Abstract  PDF
 • Vol 25, No 4 (2003) - Articles
  Bước đầu nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi - lõm vùng đồi núi thấp lưu vực Sông Cầu
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 2 (2007) - Articles
  Đánh giá dự báo tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu - Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng)
  Abstract  PDF
 • Vol 28, No 3 (2006) - Articles
  Đặc điểm địa hình Karst nhiệt đới Vịnh Hạ Long
  Abstract