Author Details

Nhuan, Mai Trong

  • Vol 26, No 3 (2004) - Articles
    Phân tích tác động của tai biến xói lở đến đới ven biển Phan Rí - Phan Thiết
    Abstract  PDF
  • Vol 28, No 1 (2006) - Articles
    Đánh giá tổn thương phục vụ cho quy hoạch và quản lý môi trường (lấy thí dụ ở Thành phố Hải Phòng và phụ cận)
    Abstract