Author Details

Nhu, Ngô Hương

  • Vol 28, No 2 (2006) - Articles
    Đánh giá chất lượng đê, đập và cảnh báo biến động bất lợi dựa theo kết quả địa vật lý và mô hình tính cơ học
    Abstract