Author Details

Nhung, Ngụy Tuyết, Khoa Địa chất - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, Vietnam

  • Vol 33, No 1 (2011) - Articles
    NGUỒN GỐC VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO CỦA CORINDON TRONG ĐÁ GNEIS MỎ TRÚC LÂU, HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI
    Abstract  PDF