Author Details

Chính, Nguyễn Đức

  • Vol 27, No 3 (2005) - Articles
    Sự tiến hóa địa động lực khu vực Tây Bắc dựa trên các nghiên cứu đá trầm tích màu đỏ hệ tầng Yên Châu (K2yc)
    Abstract
  • Vol 31, No 3 (2009) - Articles
    Cơ sở khoa học trong việc tạo lập mảng phụ Đông Nam Á
    Abstract  PDF