Author Details

Ngọc, Nguyễn

 • Vol 22, No 1 (2000) - Articles
  Thống Holoxen ở vùng biển Phú Quốc - Hà Tiên - Rạch Giá
  Abstract
 • Vol 23, No 1 (2001) - Articles
  Vi cổ sinh (Tảo Silic, trùng lỗ) Holocen và môi trường thành tạo trầm tích ở Đồng bằng Thanh Hóa
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 2 (2001) - Articles
  Về các thành tạo địa chất Đệ tứ ở các đảo ven bờ Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 4 (2001) - Articles
  Vài nét về lịch sử phát triển đồng bằng Tuy Hòa trong Pleistocen giữa (?) - muộn - Holocen
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 4 (2002) - Articles
  Vai trò tạo trầm tích của nhóm sinh vật Trùng Lỗ (Foraminifera) ở rạn san hô Thuyền Chài, Quần đảo trường Sa, Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 25, No 3 (2003) - Articles
  Tiến hóa cổ địa lý đảo Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) trong Neogen - Đệ Tứ
  Abstract  PDF