Author Details

Ngọc, Nguyễn Linh

  • Vol 30, No 1 (2008) - Articles
    Bản chất của mô hình Sinmap và yêu cầu khi áp dụng vào thực tế (Lấy ví dụ ở thung lũng sông Kỳ Cùng - Lạng Sơn)
    Abstract  PDF