Author Details

Khôi, Nguyễn Ngọc

 • Vol 27, No 4 (2005) - Articles
  Xây dựng mô hình cho kiểu mỏ Corindon trong đá hoa (dựa theo đặc tính của các mỏ Lục Yên và Quỳ Châu)
  Abstract
 • Vol 31, No 2 (2009) - Articles
  Kết quả nghiên cứu công nghệ xử lý nhiệt Saphir miền Nam Việt Nam
  Abstract
 • Vol 26, No 2 (2004) - Articles
  Nghiên cứu bản chất màu của Ruby, Saphia trong các mỏ đá quý Việt Nam và công nghệ xử lý nhiệt
  Abstract  PDF
 • Vol 26, No 4 (2004) - Articles
  Nghiên cứu xác lập các thuộc tính đặc trưng kiểu mỏ Corindon trong đá hoa Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 1 (2007) - Articles
  Kết quả nghiên cứu bổ sung về hệ tầng Đồ Sơn tại bán đảo Đồ Sơn, Hải Phòng
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 3 (2007) - Articles
  Điều kiện nhiệt độ - áp suất thành tạo đá hoa chứa đá quý vùng mỏ Lục Yên
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 1 (2008) - Articles
  Kết quả bước đầu nghiên cứu công nghệ xử lý nhiệt zircon Việt Nam
  Abstract  PDF