Author Details

Chinh, Nguyễn Thế, Vietnam

  • Vol 32, No 3 (2010) - Articles
    Nghiên cứu định lượng hóa ảnh hưởng của tuyến đường Hồ Chí Minh đến phát triển kinh tế xã hội các huyện có tuyến đường đi qua
    Abstract  PDF
  • Vol 36, No 3 (2014) - Articles
    ESTABLISHING A SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATOR SET INCLUDING ECONOMIC, SOCIAL, AND ENVIRONMENTAL FIELDS IN TAY NGUYEN PROVINCES
    Abstract  PDF