Author Details

Cư, Nguyễn Văn

 • Vol 24, No 3 (2002) - Articles
  Nghiên cứu mô hình thủy văn - thủy lực phục vụ cảnh báo ngập lụt Đồng bằng cửa sông Thừa Thiên - Huế
  Abstract  PDF
 • Vol 25, No 4 (2003) - Articles
  Áp dụng hệ thống mô hình thủy văn mô phỏng quá trình mưa - dòng chảy lưu vực Sông Ba
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 1 (2007) - Articles
  Một số kết quả điều tra nghiên cứu thủy thạch động lực và địa hình đáy vùng ven biển cửa sông Đà Rằng - Phú Yên
  Abstract  PDF
 • Vol 28, No 3 (2006) - Articles
  Nghiên cứu xây dựng loạt bản đồ phục vụ cảnh báo lũ quét vùng Nam Trung Bộ
  Abstract