Author Details

Lương, Nguyễn Văn, Viện Địa chất và Địa Vật lý Biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viet Nam

  • Vol 35, No 1 (2013) - Articles
    The tectonic stress field and modern movements in the Earth’s crust in the Southeast continental Shelf of Vietnam
    Abstract  PDF