Author Details

Nam, Nguyễn Văn

  • Vol 31, No 4 (2009) - Articles
    Nghiên cứu đặc điểm dị thường khí phóng xạ phục vụ tìm kiếm phát hiện quặng ẩn và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trên một số mỏ quặng chứa chất phóng xạ
    Abstract  PDF