Author Details

Nam, Nguyễn Văn, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Vietnam

  • Vol 33, No 4 (2011) - Articles
    ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN HOÁ, TUỔI VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO CỦA RUBY, SAPHIR TRONG ĐÁ BIẾN CHẤT ĐỚI SÔNG HỒNG
    Abstract