Author Details

Cự, Nguyễn Xuân

 • Vol 29, No 4 (2007) - Articles
  Những yếu tố hạn chế sản xuất nông nghiệp trên đất dốc ở Sơn La và các giải pháp khắc phục
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 2 (2008) - Articles
  Ảnh hưởng của Cu, Pb, Zn, đến sinh trưởng và tích lũy chúng trong rau xà lách
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 2 (2008) - Articles
  Ảnh hưởng của Cu, Pb, Zn, đến sinh trưởng và tích lũy chúng trong rau xà lách
  Abstract  PDF