Author Details

Khiển, Nguyễn Xuân

  • Vol 27, No 3 (2005) - Articles
    Sự tiến hóa địa động lực khu vực Tây Bắc dựa trên các nghiên cứu đá trầm tích màu đỏ hệ tầng Yên Châu (K2yc)
    Abstract
  • Vol 29, No 3 (2007) - Articles
    Công viên địa chất - Di sản địa chất với mục tiêu phát triển bền vững
    Abstract  PDF