Author Details

Nguyên, Phạm Đình, Viện Vật lý Địa cầu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 33, No 4 (2011) - Articles
    ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010
    Abstract
  • Vol 34, No 3 (2012) - Articles
    An Investigation of Topography Effects on Seismic Ground Motions
    Abstract  PDF