Author Details

Hậu, Phạm Đức

  • Vol 29, No 4 (2007) - Articles
    Áp dụng mô hình toán tin vào giải quyết nhiệm vụ thăm dò khoáng sản rắn với ví dụ cho mỏ sét phong hóa
    Abstract