Author Details

Cương, Phạm An

  • Vol 23, No 3 (2001) - Articles
    Đặc điểm địa hóa khoáng vật của vỏ phong hóa khu vực quy hoạch đô thị Đông Hà (Quảng Trị)
    Abstract  PDF
  • Vol 26, No 2 (2004) - Articles
    Tổ hợp các phương pháp tính tốc độ xói mòn tại lưu vực Sông Hồng
    Abstract  PDF