Author Details

Ngân, Phạm Kim

  • Vol 24, No 1 (2002) - Articles
    Sử dụng số liệu đo độ từ cảm xác định ranh giới Devon-Carbon trên các đá trầm tích tại đảo Cát Bà và Núi Voi (Kiến An)
    Abstract  PDF
  • Vol 26, No 1 (2004) - Articles
    Hóa thạch Trilobita và địa tầng Cambri ở Đông Bắc Việt Nam
    Abstract  PDF