Author Details

An, Phan Tiến, Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Vietnam

  • Vol 32, No 1 (2010) - Articles
    Phân tích trượt sườn dốc theo phương pháp mô hình vật lý có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác
    Abstract  PDF