Author Details

Oanh, Tạ Thị Kim

 • Vol 22, No 3 (2000) - Articles
  Diatom - chỉ thị môi trường trầm tích và dao động mực nước biển trong Pleistocen
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 2 (2002) - Articles
  Trầm tích Pleistocen muộn - Holocen và sự phát triển của Tam giác Châu Sông Cửu Long ở Bến Tre
  Abstract  PDF
 • Vol 26, No 2 (2004) - Articles
  Môi trường trầm tích Pleistocen muộn - Holocen vùng Cà Mau
  Abstract  PDF
 • Vol 28, No 3 (2006) - Articles
  Tướng trầm tích Holocen tương ứng với dao động mực nước biển vùng Vĩnh Long - Trà Vinh, Đồng bằng Sông Cửu Long
  Abstract