Author Details

Ánh, Trần Thị Ngọc

  • Vol 29, No 2 (2007) - Articles
    Đánh giá tài nguyên và chất lượng nước lưu vực Sông Côn - Hà Thanh làm cơ sở khoa học sử dụng hợp lý lãnh thổ
    Abstract  PDF